P30Max

مدیریت کلید های NumLock ، CapsLock و Scroll Lock

نگاهی به صفحه کلید خود بیندازید ، مطمئنأ سه کلید NumLock, CapsLock و Scroll Lock را به همراه LED هایشان دیده اید. در این ترفند قصد داریم روشی را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آن میتوانید این 3 کلید را مدیریت کنید. بدین شکل که تعیین کنید کدامیک هنگام روشن کردن سیستم ، به حالت روشن باشند و یا خاموش. همین طور این کلیدها را به صورت همزمان روشن کنید. 

برای این کار:


از منوی Start به Run رفته و در آن عبارت regedit را تایپ کرده و Enter بزنید تا ویرایشگر رجیستری باز شود.سپس به آدرس زیر بروید:
HKEY-CURRENT-User/Control Panel/Keyboard 
اکنون بر روی Initial Keyboard Indicators دوبار کلیک کنید و پس از باز شدن آن ، مقدار آن را به دلخواه به یکی از مقادیر زیر تغییر دهید:

مقدار 1 : CapsLock روشن
مقدار 2 : NumLock روشن
مقدار 4 : Scroll Lock روشن
مقدار 5 : تمام کلید ها خاموش

و برای روشن شدن چند کلید با هم مقدار های زیر را وارد کنید:

مقدار 3 : CapsLock و NumLock روشن
مقدار 5 : CapsLock و Scroll Lock روشن
مقدار 6 : NumLock و Scrool Lock روشن
مقدار 7 : هر سه کلید روشن

پس از تعیین مقدار دلخواه تان از رجیستری خارج شده و سیستم را مجددأ راه اندازی نمایید.