P30Max

از کار انداختن گزینه shutdown در منوی start

با این ترفند ساده شما باعث میشود که قابلیت shutdown از منوی start غیر فعال شود.برای این کار طبق معمول regedit را اجرا کرده و مسیر زیر را بیاید:


HKEY-CURRENT-USER/SOFTWARE/Microsoft/windows/CurrentVersion/policies/Explorer درمنوی سمت راست یک مقدار از نوع DWORD به نام NoClose را پیدا کنید (اگر وجود ندارد بسازید
توجه کنید که کلمات N و C باید به صورت بزرگ نوشته شود)برای از کار انداختن Shutdown مقدار را
مساوی 1قرار دهید.حالا اگر دوست شما قصد خاموش کردن کامپیوتر را داشته باشد با صحنه جالبی 
مواجه میشود.
توجه : برای بازگشت به حالت اولیه مقدار را مساوی 0 قرار دهید.